Vị linh mục can trường giữ nhà thờ Thủ Thiêm vừa được Chúa gọi về


Cha Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm, chánh xứ Thủ Thiêm, Q.2, Sài Gòn vừa được Chúa gọi về lúc 18g45 ngày 30.04.2019.

Cha Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm là vị linh mục đã kiên trì, can trường để giữ ngôi nhà thờ Giáo xứ Thủ Thiêm và đồng hành với quý sơ Dòng Mến Thánh Giá giữ lại tu viện trước sức ép giải tỏa của nhà cầm quyền Tp. HCM trong những năm gần đây.

Nhà Thờ và Tu viện Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Trong bài phỏng vấn của GNsP nhân kỷ niệm 50 năm linh mục vào năm 2016, cha Gioan Baotixita Lê Đăng Niêm cho biết.

Ngài sinh ngày 13 tháng 11 năm 1937 và là con một trong gia đình có gốc là người Quảng Trị.

Năm 12 tuổi tức vào năm 1944, ngài được cha mẹ xin cho vào học tại Tiểu Chủng Viện Sài Gòn.

Năm 21 tuổi (tức năm 1958) ngài được vào Đại Chủng Viện Sài Gòn. Sau tám năm học và thực tập mục vụ tại Đại Chủng Viện, ngài được lãnh tác vụ linh mục lúc 29 tuổi tức vào năm 1961.

Ngài được Đức Giám Mục đặt làm cha chính xứ Giáo xứ Thủ Thiêm từ ngày 17 tháng 01 năm 2002 cho đến ngay.

Xin anh chị em cầu nguyện cho ngài.

http://nhathothaiha.net/vi-linh-muc-can-truong-giu-nha-tho-thu-thiem-vua-qua-doi/